Bothering Harrumphing - Will The Wolf Survive

Pospany, Will The Wolf Survive

Bothering Harrumphing

The best wedding ever

One of my best friends fell in love a few years ago. She went on a trip to sweden and never came back! No jokes aside, she fell in love with a very charming gentleman in sweden. Who tought she would move to sweden, get engaged and soon to be married? Isn't that the loveliest story ever!? That's the dream! Travel to a foreign contry, meet a handsome stranger and fall in love. It's lika a movie. I am totally happy for her... and just a tad bit jealous. (But, hey! i might find one at her wedding)

Any ...

Installera bra

Ibland är man lite för stolt och vill inte ta hjälp för att man tror att det kan lösas själv. Man tror ofta att man kan installera själv och jag tycker att mycket kan göras på egen hand men jag tycker att man ska se till att känna till sina gränser och därefter kunna ta in någon som kan göra sina elinstallationer i Stockholm. Det brukar ofta bli väldigt bra men man ska se till att behandla elektrikern bra och med respekt och därför också vara så som man själv vill bli behandlad. Så detta kan åstadkommas genom att det ...